Hva skal jeg være oppmerksom på?

Ved mottak på byggeplassen vær spesielt på vakt for transportskader på rørbunter. Dessverre blir støpejern ofte behandlet dårlig, og skader som følge av stør eller slag er ikke uvanlig. Er et eller flere rør skadet ved ankomst anbefaler vi deg å avvise å ta i mot den skadede bunten. Gjør du det, se spesielt etter risser og sprekk i de rørene som ligger inntil det skadede rørt. Du sjekker dette lett ved å knakke på røret med en metallgjenstand. Lyden skal være klokkeren, ikke hul og død som et sprukket rør er. Skadede rør får ikke installeres i bygg og det er ditt ansvar som installatør å påse dette. Bruk derfor litt tid på mottakskontroll – det kan lønne seg.