Super MA (MA Spesial)

Hva er SuperMA?

Super MA er et produkt som har sin opprinnelse i Tyskland, og da i all hovedsak til bruk utendørs. Vanlig MA er belagt utvendig med en rødbrun akrylprimer, mens Super MA i tillegg er utvendig belagt med sink tilsvarende 130 gram pr kvadratmeter overflate. Over denne er det så lagt en grå akrylprimer. Dette gir produktet en fremragende motstandskraft mot utvendig påvirkning i aggressive miljøer, eksempelvis ved avvanning fra motorveibroer hvor saltinnholdet kan bli høyt (det saltes mye på Autobahn om vinteren!).

Innvendig er rørene belagt med den samme okergule epoksy som man kjenner fra vanlig MA, men sjikt -tykkelsen er økt til ca. 200 . Dette gir noe bedre kjemisk motstandskraft mot bla. fett og rengjøringsmidler.

Rørdeler er utvendig og innvendig belagt med en grå epoksy med en sjikt tykkelse på ca.250 . Alle rørdeler er gnist testet før pakking for å sikre at belegget er ubeskadiget. Super MA er tilgjengelig i alle vanlige rørdimensjoner.

Bruksområder:

Super MA er i all hovedsak beregnet for bruk utendørs. Innendørs er bruksområdene begrenset til kjøkken, laboratorier eller på andre områder hvor det er krav om høyere motstandskraft mot kjemisk påvirkning, hvor spillvann går til offentlig avløp. I bruksområder hvor spillvannet går til samletank, eller på annen måte krever spesialbehandling, vil normalt Super MA ikke være egnet.

Spesielle bruksvilkår for Super MA:

Husk at høy temperatur er overflatebehandlingens verste fiende ikke kjemisk påvirkning. MA/Super MA er under ingen omstendigheter egnet der hvor temperaturen overstiger 80C (kontinuerlig), eller 95C i korte perioder.

Alle rørender skal males med to-komponent epoksymaling etter kapping, og rørdeler som er skadet må ikke installeres! Koblinger skal være syrefaste (AISI316/1.4401) med mansjett av nitrile eller annen oljebestandig naturgummi.

Super MA er velegnet for markavløp. Før prosjektering anbefaler vi at produsent kontaktes for å avklare om Super MA er egnet for den planlagte installasjon.

Kontakt oss for oversikt over kjemisk resistens liste.